Araştırmalardan Kars tarihinin Cilalı Taş Devrine kadar indiği (MÖ 9000-8000) anlaşılmıştır. Bölge daha sonraları Hurriler, Urartular, İskitler, Partlar, Sasaniler ve Bizansların hakimiyetine girer.
  1064 yılında Selçuklu Sultanı Alpaslan, şehir ve ciivarını fethetmiş, böylelikle Türk kavayı Anadolu yolunu açmıştı.
 Şehir ve çevresindeki Moğollar ve Akkoyunlular, Karakoyunlular gibi Türk devletleri hüküm sürmüş, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim bölgesinde fethettikten sonra Osmanlı İmparatorluğuna katılmıştır.
Kars Kalesi: Merkez Kale veya İç Kale olarak da anılan Kars Kalesi 10. yüzyılda düzenlendi. 1836'da Timur tarafından yerle bir edilmiş ve 1579'da yeniden düzenlendi.

Surlar: Kuzey surları ilk defa 972'de yapıldı. 977-990 yıllarında doğu surları eklenerek, güçlendirildi. Kuzeyde yer alan üç giriş kapısı görülmeye değerdir. 12. yüzyılda Selçuklular tarafından yapılmış hastane olarak kullanılan Ejderha Kulesi Anadolu'nun en eski hastanelerindendir. Ani (Ocaklı): Ani Harabeleri Kars'a 48 km geliyor. Mevcut Ocaklı Köyü'nde Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında konumlanan kentin odaları MÖ 350-300 yıllarına dayanıyor. Ani ülkemizi ziyaret eden turistlerin önemli uğrak merkezlerinden birisidir. Ani'de kent surları, Selçuklu mimari eserleri görülmeye değerdir